icona Directori UB

Directori del campus

 

 

Edifici d’administració (La Masia)
Punt d’Informació 31978 Administració
Direcció 31984 M.Carmen Vidal
Cap d'Administració 31983 Anna Rodríguez

Administració

31980 i 31979 Begoña Lafarga i Núria Peracho
Responsable de projecte 31979 Tomás Ramos
Tècnic logístic 31981 Marta Martí
INSA - UB 20909 Rosa M. Lamuela i Carme Paterna
Tècniques culinàries 20919

Administració

Edifici docent i d’atenció a l’estudiant (Verdaguer)
Punt d’Informació 31953 Administració
Secretaria d'estudiant i docència 31967 Montse Sánchez
31965 Susana Herraiz

31966

Ana García

31968

Sandra Gómez

Observatori de l’Alimentació (ODELA) 34559 Administració
Biblioteca 31950 Llorenç Garriga i Manel Avilés
31951 Montserrat Viozquez i Sabina Panadero
Caps d’Estudis

 

33783

 

Mireia Urpi

33783 Elvira López
Administració Departament 34560 Esther Romero
Cap de Departament 20912 Maria Izquierdo
Suport informàtic 31985 David Cantós
Despatx 7 20917 Dolors Barrón
Despatx 8 39362 Maria Pérez (Secretaria Dept.)
Despatx 9 37196 F.Guardiola, A.Tres, J.Gómez
Despatx 10 33784 Elvira López
20918 Susana Buxaderas
Despatx 11 33786 M. Carmen Vidal
33785 Joan Permanyer
Despatx 12 33787 Màrius Rubiralta i Cristina Minguillón
Despatx 13 31982 Antonia Lizarraga
31987 Xavier Torrado i Montserrat Illán
Despatx 14 33788 Francisco Javier Luque i Àxel Bidon-Chanal
Despatx 15 34839 Mercè Berlanga, Itziar de Leucona
Despatx 16 33790 Diego Haro i Pedro Marrero
Despatx 17 37293 Maria Izquierdo
Despatx 18 33791 M. Teresa Veciana
Despatx 19 31986 Andreu Farran i Cristina Andrés
Despatx 20 35818 Conxita Amat i J.J.Moreno
Despatx 21 33792 Rosa M. Abellana i Carlos Ascaso
Despatx 22 33793 Tiziana Ginex
Edifici de recerca (Gaudí)
Punt d’Informació 33737 Administració
Despatx 31 i 32 20907 Doctorands M.Izquierdo i Libifood
Lab.36 Nutrició i Bromatologia 1 20910 Grup M. Izquierdo i S. Buxaderas
Lab. 34 Nutrició i Bromatologia 2 20911 Grup R.LAmuela, JJ Moreno i C.Andrés
Despatx 3 33794 Stefania Vichi
Despatx 4 33795 Montserrat Riu
Despatx 5 33796 Joan Bosch i M. Luz Latorre
Despatx 6 33797 Doctorands J.Luque
Despatx 7 33798 Rafael Llorach
Despatx 8 21969 Mireia Urpí
Despatx 15 20522 Susana Guix
35928 Rosa M. Pinto i Albert Bosch
Despatx 16 20862 Joana Relat
Despatx 20 20916 Ramon Estruch i R. Lamuela
Lab. Microbiologia 24460 Administració
Lab. 21 Unitat d'estudis clínics 20915 Grup Estruch i R.Lamuela
Lab.22 Nurtició aplicada 20914 Becaris A. Farran, J. Luque
Lab. 28 Biologia Cel·lular 20912 Administració
Lab. 26 Biologia Molecular 20913 Grup D.Haro i P.Marrero
Lab. 39 Química Analítica 20961 Grup D. Barron
Edifici de laboratoris docents (Marina)
Punt d’Informació 31988 Administració
Tècnics de laboratori 31988 Joan Sempere i Juan Pedro Sabuco
Sala de professors 20920 Administració

Més informació

  • © Universitat de Barcelona
  • Campus de l’Alimentació de Torribera
  • 934 031 980
  • Contacte