Docència

 

 • oferta docent

  Oferta docent

  La Universitat de Barcelona té la voluntat de, sempre que sigui aconsellable, apropar l’oferta docent de l’ampli camp de l’alimentació, en especial en graus, màsters i cursos de postgrau, al campus de l’Alimentació de Torribera. El curs 2022-2023 s’hi imparteixen els graus Nutrició Humana i Dietètica i Ciència i Tecnologia dels Aliments, adscrits a la Facultat de Farmàcia i Ciències de l'alimentació, el Grau de Ciències Culinàries i Gastronòmiques (CETT) i el Màster de Seguretat Alimentària , promogut també per la Universitat Autònoma de Barcelona i l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària.

 • atenció a l'estudiant

  Atenció a l’estudiant

  Un dels objectius de la Universitat de Barcelona pel que fa a l’atenció als estudiants dels ensenyaments que s’imparteixen al campus de l’Alimentació és proporcionar una oferta de qualitat suficient, que faciliti el desenvolupament del concepte de campus universitari. La incorporació dels estudiants dels ensenyaments de Nutrició Humana i Dietètica i Ciència i Tecnologia dels Aliments de manera ordenada, anualment, ha de facilitar el desenvolupament d’una atenció especial a través de les infraestructures de l’edifici docent i d’atenció a l’estudiant (Verdaguer) i de l’edifici de laboratoris docents (Marina).

 • serveis docents

  Serveis docents

  El campus de l’Alimentació de Torribera disposa dels serveis de suport a l’activitat acadèmica característics dels campus universitaris tradicionals. Una part important es promou des del mateix campus, i altres s’aporten des dels serveis generals de la Universitat de Barcelona. Entre els serveis adreçats a millorar l’activitat docent cal tenir en compte d’una manera especial la biblioteca del campus de l’Alimentació.

 • aules i laboratoris docents

  Aules i altres espais

  El campus de l’Alimentació de Torribera presenta una ordenació de la docència (aules, seminaris, sales d’informàtica) i de la docència experimental (laboratoris docents) en dos edificis singulars: el primer plenament operatiu és l’edifici de laboratoris docents (Marina), i el segon la Planta Tecnològica en construcció. Actualment, doncs, les aules i els seminaris estan distribuïts pels edificis per facilitar-ne l’accessibilitat.

 • © Universitat de Barcelona
 • Campus de l’Alimentació de Torribera
 • 934 031 980
 • Contacte