Aules i altres espais

 

Laboratori

El campus de l’Alimentació de Torribera aporta als seus estudiants universitaris les millors condicions ambientals, instal·lacions materials i tecnologies per facilitar al màxim l’aprofitament del temps que dediquen de manera presencial al campus. Igualment, s’ha dotat tots els estudiants de les facilitats tecnològiques habituals per facilitar les condicions personals de formació-aprenentatge mitjançant el Campus Virtual de la UB, així com les facilitats que aporta el Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació. (CRAI).

És en aquest sentit que s’ha reforçat l’existència de diferents espais de relació entre els estudiants (sales de lleure, sales de lectura, menjador de carmanyoles, sales d’ordinadors, bar-restaurant), espais de suport a la participació en el disseny de les activitats del campus (despatx de representants i Observatori de l’Estudiant del campus) i espais per a tutories.

A més, el campus disposa d’un conjunt d’aules docents de tipologies diferents, que van des de la lliçó magistral fins a les aules d’estructura lliure amb grups mitjans i petits, així com aules de seminaris. En l’actualitat, aquestes aules estan repartides en els diferents edificis, per apropar l’aprenentatge a l’aula a altres activitats pròpies dels diferents edificis. Amb la finalitat d’organitzar periòdicament conferències amb experts o personalitats invitades i taules rodones o reunions, a l’edifici de La Masia es disposa de l’aula Les Voltes, amb capacitat per a 200 persones aproximadament i un espai exterior annex d’una gran qualitat, coordinat per la Diputació de Barcelona. Aquest espai polivalent permet fer-hi exposicions i actes amb participació ciutadana, com ara ExpAliments.

Finalment, el projecte aporta un nova manera de valorar la docència experimental als laboratoris i altres espais i sales equipades amb diverses tecnologies que afavoreixen l’obtenció de competències i habilitats pràctiques.

En conjunt, es posen a disposició de l’estudiant uns 8.000 m² d’espais i aules de qualitat per facilitar l’aprenentatge.

Aules docents i altres espais

La disponibilitat d’aules de docència al campus de l’Alimentació de Torribera dóna resposta a tota mena de necessitats: sala d’actes, sales de reunions, sales per a seminaris i aules grans, mitjanes i petites. A més, totes les aules estan dotades´d'ordinador, canó de projecció, Internet, reproductor de DVD, VHS, retroprojector i megafonia.

 

 

  • © Universitat de Barcelona
  • Campus de l’Alimentació de Torribera
  • 934 031 980
  • Contacte