Facultats promotores

Facultats promotores

El campus de l’Alimentació de Torribera és un projecte obert i transversal, fruit de la col·laboració de professorat i investigadors de diverses facultats, departaments i grups de recerca d’instituts de la Universitat de Barcelona. És un projecte que té la voluntat que, en un futur, hi participin altres institucions i universitats a partir de diferents models de cooperació i col·laboració.

Unitats de la Universitat de Barcelona que participen com a promotors, que imparteixen matèries dels ensenyaments de Nutrició Humana i Dietètica i Ciència i Tecnologia dels Aliments, o que formen part del grups de recerca implicats en I+D+i del campus:

 

 • Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació

  És la facultat principal en l’origen del projecte, en l’aportació de recursos humans i l’adscripció de la docència dels dos ensenyaments de grau que s’imparteixen al campus: Ciència i Tecnologia dels Aliments i Nutrició Humana i Dietètica. A més, aporta al campus diversos màsters: a) els directament impartits al campus, com ara el màster de Seguretat Alimentària, en col·laboració amb la Universitat Autònoma de Barcelona i l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària (Agència de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya), i b) els vinculats al campus però impartits al campus de la Diagonal Portal del Coneixement.
  La Secretaria del campus de l’Alimentació, en tot el que fa referència als ensenyaments adscrits a la Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació, depèn de la Secretaria de la Facultat. Les activitats docents pràctiques es coordinen amb la Unitat de Laboratoris Docents (ULD) de la Facultat.

  Documentació d'interès: Memòria acadèmica de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació 2019-2020

 

Altres facultats amb departaments implicats a la docència als graus que s’imparteixen al campus de l’Alimentació:

 • © Universitat de Barcelona
 • Campus de l’Alimentació de Torribera
 • 934 031 980
 • Contacte