Institucions i empreses

 

 • Institucions i empreses

  Un dels objectius de la Universitat de Barcelona en desenvolupar el campus de l’Alimentació de Torribera és agregar al voltant del projecte el màxim nombre d’institucions, universitats i empreses amb la finalitat de compartir al màxim les infraestructures i el coneixement generat a través de la recerca i la innovació, i abordar conjuntament la resolució de problemes, augmentar la cultura relacionada amb els aliments i actuar com a opinió contrastada enfront de preocupacions socials. La finalitat d'aquest procés és aconseguir un conjunt de relacions i acords amb els diferents actors i agents del sector de l’alimentació, fent un èmfasi especial en l’àmbit de la salut. La voluntat de participació en l’articulació del món alimentari es concreta igualment en la cerca d’un camí que apropi les ciències gastronòmiques, un sector fonamental per a l’economia de Catalunya, a la cultura universitària i la recerca.

 • el projecte

  Obrim les instal·lacions i les infraestructures del campus de l’Alimentació

  El campus de l’Alimentació de Torribera, promogut per la Universitat de Barcelona, vol facilitar a institucions i empreses l’ús de les seves instal·lacions i infraestructures, en especial les que aporten valor a l’ampli àmbit de l’alimentació. La qualitat de l’entorn i les magnífiques instal·lacions del campus permeten organitzar-hi activitats externes o lloguer d'espais sempre que siguin compatibles amb l’activitat acadèmica o tinguin lloc fora dels horaris d’activitat docent.

 • recinte torribera

  Ocupabilitat i inserció professional

  Un dels objectius de l’oferta docent de la Universitat de Barcelona és oferir als estudiants un bon nivell de coneixements, competències i habilitats que els proporcionin instruments davant del repte de les demandes del mercat del treball. D’aquí l’alta preocupació per l’ocupabilitat dels nostres graduats i pel seguiment de la seva inserció professional.
  Actualment, els ensenyaments de grau de Nutrició Humana i Dietètica i Ciència i Tecnologia dels Aliments no tenen indicadors, ja que encara no han finalitzat les primeres graduacions d’estudiants. No obstant això, hi ha dades que avalen la demanda actual en el camp de l’alimentació.
  Feina UB és la unitat que, vinculada al Servei d’Atenció a l’Estudiant, ofereix als estudiants de la UB tot un seguit d’activitats, eines i serveis relacionats amb la inserció laboral.

 • estructura del campus

  Convenis de pràctiques

  Els estudiants del campus de l’Alimentació tenen la possibilitat de formar-se en competències i habilitats en entorns de treball en institucions, hospitals i empreses relacionats amb els corresponents ensenyaments. Anualment es publiquen les places ofertades i les condicions de cada conveni. Igualment, cal que els estudiants coneguin les beques i els ajuts per fer pràctiques fora de l’Estat espanyol, com ara el programa Leonardo da Vinci, del Programa d’Aprenentatge Permanent de la Unió Europea.

 • model organitzatiu

  Càtedres d’empreses

  La Universitat de Barcelona, coneixedora de la importància de la participació del sector productiu (empreses i institucions) en el desenvolupament de l’educació superior, en general, i de la formació universitària en particular ha promogut la seva implicació a través del concepte acadèmicament reconegut de Càtedra d’Empresa. Amb l’objectiu d’assegurar l’efectivitat d’aquestes iniciatives, s’ha publicat la Normativa reguladora del procediment de creació i funcionament de les càtedres temàtiques de la UB, aprovada en la Comissió de Recerca de la UB de 28 de juny de 2006.

 • campus universitari de Santa Coloma

  Premi UB-Ferran Adrià amb Gallina Blanca

  El Premi UB-Ferran Adrià amb Gallina Blanca es crea per promocionar els estudis de Nutrició Humana i Dietètica i de Ciència i Tecnologia dels Aliments entre l'alumnat de secundària, i també per afavorir treballs de recerca de batxillerat que relacionin les diverses ciències amb les realitats quotidianes. Des de l’any 2009, la Universitat de Barcelona convoca un premi per a treballs de recerca de batxillerat sobre les temàtiques relacionades amb tots els aspectes de la nutrició, l’alimentació i els aliments.

 • campus universitari de Santa Coloma

  Premi Càtedra UB-DANONE

  La UB, en col·laboració amb DANONE, convoca la primera edició del Premi Càtedra UB - DANONE per als millors Treballs de Fi de Grau (TFG) dels Graus de Nutrició Humana i Dietètica i, de Ciència i Tecnologia dels Aliments de la UB.

Més informació

 • © Universitat de Barcelona
 • Campus de l’Alimentació de Torribera
 • 934 031 980
 • Contacte