Càtedres UB-Empresa

Lorem ipsum

La Universitat de Barcelona, coneixedora de la importància de la participació del sector productiu (empreses i institucions) en el desenvolupament de l’educació superior, en general, i de la formació universitària en particular ha promogut la seva implicació a través del concepte acadèmicament estès de Càtedra d’Empresa. Amb l’objectiu d’assegurar l’efectivitat d’aquestes iniciatives, s’ha publicat la Normativa reguladora del procediment de creació i funcionament de les càtedres temàtiques de la UB, aprovada en la Comissió de Recerca de la UB de 28 de juny de 2006.

Càtedres d’empreses agroalimentàries

Les càtedres del campus de l’Alimentació, d’acord amb la Normativa general, poden:

 

 • Participar en l’assessorament científic i tècnic en el camp de l’alimentació.
 • Organitzar o participar en cursos de postgrau i d’extensió universitària en àmbits relacionats amb l’activitat del campus.
 • Participar en activitats de recerca amb grups i investigadors i desenvolupar activitats de comunicació i de difusió dels resultats obtinguts en l’àmbit de l’alimentació, la nutrició, la seguretat alimentària i la dietètica.
 • Organitzar les activitats que es recullin en el conveni i que estiguin relacionades amb les funcions i els objectius del campus de l’Alimentaci

Aquestes funcions es duen a terme d’acord amb una memòria explicativa i econòmica i el corresponent conveni de col·laboració.

 

Les empreses i institucions interessades en la signatura d’una càtedra al campus de l’Alimentació han de fer la sol·licitud de la proposta i l’han d’adreçar a la Direcció del campus, que n’informa el degà o degans implicats i inicia el tràmit per obtenir-ne el vistiplau de la institució.


En la sol·licitud s’ha de fer constar la denominació, que ha d’incorporar de manera genèrica «Càtedra XX del campus de l’Alimentació (UB)», el nom del director i les finalitats, els objectius i les activitats per al període de vigència.

 

Normativa

 


  Càtedres d’Empresa de la Universitat de Barcelona relacionades amb les activitats i els objectius del campus de l’Alimentació de Torribera

 

 

 

Més informació

 • Campus de l’Alimentació de Torribera
 • Prat de la Riba, 171
 • 08921 Santa Coloma de Gramenet
 • Tel P.I.: 934 031 978
 • Tel SED: 934 031 966
 • Tel Dir.: 934 031 980
 • campusalimentacio
  torribera@ub.edu

 • © Universitat de Barcelona
 • Campus de l’Alimentació de Torribera
 • 934 031 980
 • Contacte