Internacionalització

Model organitzatiuLa internacionalització és una de les prioritats estratègiques del campus de l’Alimentació de Torribera a mitjà i a llarg termini. Agrupa tres àmbits fonamentals: l’àmbit docent, el de recerca i l’institucional, amb la finalitat de situar el campus en el mapa internacional de campus sectorials agroalimentaris de característiques similars.

Pel que fa a la docència, s’han d’aprofitar les activitats i relacions del professorat ubicat al campus i les activitats que s’han promogut des del Centre d’Ensenyament Superior de Nutrició Humana i Dietètica (CESNID) en els darrers anys. Quant a la recerca, cal que el campus aprofundeixi en les activitats internacionals entre els grups de recerca, a través de l’Institut de Recerca en Nutrició i Seguretat Alimentària.

No s’ha d’oblidar el potencial de la UB com a integrant de les principals xarxes i associacions internacionals, universitàries o de recerca, de les quals forma part.

Activitat internacional docent


Mobilitat Internacional

 

 

Activitat internacional de recerca

 

 

Activitat internacional institucional

 

  • Convenis internacionals de col·laboració institucionals
  • Organització de reunions internacionals al campus

 

Enllaços internacionals

 

Més informació

  • © Universitat de Barcelona
  • Campus de l’Alimentació de Torribera
  • 934 031 980
  • Contacte