Notícies del campus

 

El nou Departament de Nutrició, Ciències de l'Alimentació i Gastronomia iniciarà la tramitació a la Junta de Facultat del 4 de desembre de 2015.

El proper divendres 4 de desembre es presentarà a tramitació la Memòria de creació del nou Departament de Nutrició, Ciències de l’Alimentació i Gastronomia que en el marc de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació haurà de donar estabilitat al projecte acadèmic del Campus de l’Alimentació de Torribera.

 

La seva tramitació permetria donar el punt de sortida a la creació de la nova Facultat en el proper Consell de Govern de la Universitat de Barcelona que es celebrarà el proper 10 de desembre.

 

 

Amb l’aprovació del Consell de Govern i posteriorment del Consell Social s’iniciaria un període transitori amb una sèrie d’etapes necessàries fins a l’elecció final del nou director/a del departament. La constitució del nou departament amb els membres que ho sol·licitin i posteriorment la creació del Consell de Departament en serà el primer objectiu que s’hauria de completar en el primer trimestre del nou any 2016.

 

Amb l’aprovació del nou departament i la nova Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació es constituirà formalment el Campus Torribera com a unitat administrativa i acadèmica de la facultat que coexistirà amb el projecte estratègic d’ampliació del Campus de l’Alimentació de Torribera sota la direcció d’una unitat operativa depenent directament del rectorat i de gerència. Cal recordar que dins d’aquestes funcions hi ha la negociació amb la Diputació de Barcelona per la tramitació de l’ampliació de 40.000 m2 per la Universitat de Barcelona com a resultat de la Modificació del Pla General Metropolità del Recinte Torribera que inclou la construcció de l’Aulari del Campus Torribera.

 

El document que es presenta amb el títol “Memòria de creació del Departament de Nutrició, Ciències de l’Alimentació i Gastronomia" en el marc de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació segons acord del Consell de Govern de la Universitat de Barcelona de 20 d’abril de 2015 consta d’una introducció de situació amb la finalitat de donar a conèixer l’estat actual d’evolució del projecte i les inversions realitzades, així com les mancances existents.  És en aquest sentit que s’ha establert una etapa transitòria de dos anys per donar temps al rectorat de la Universitat a desenvolupar les millores urgents en espais i laboratoris de recerca per ubicar-hi tots els membres del nou departament.

 

Seguint les indicacions del Vicerectorat d’Estructures i Governança s’ha sol·licitat al professorat implicat en el projecte acadèmic del Campus Torribera la seva opinió sobre la petició d’incorporació al nou departament de Nutrició, Ciències de l’Alimentació i Gastronomia de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació un cop oficialment creat, o la elecció d’un altre departament de la mateixa facultat o d’altres. Així, s’ha publicat amb el nom de “Consulta  individual i reservada sobre l’adscripció de professorat al nou departament de Nutrició, Ciències de l’Alimentació i Gastronomia de la nova Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació" l’enquesta al professorat que haurà de tramitar-se fins el dia 25 de novembre

enviant-la per correu electrònic a l' adreça: direcciocampustorribera@ub.edu

 

 

 

Més informació

  • © Universitat de Barcelona
  • Campus de l’Alimentació de Torribera
  • 934 031 980
  • Contacte