La recerca en alimentació i nutrició a la Universitat de Barcelona [HUBc, campus d’excel·lència internacional]

Lorem ipsum

La recerca en alimentació i nutrició a la Universitat de Barcelona està distribuïda entre les activitats científiques que duen a terme els laboratoris departamentals i les que duen a terme les estructures de recerca (centres i instituts). Entre aquestes estructures, a més de l’Institut de Recerca en Nutrició i Seguretat Alimentària (INSA) de la UB, hi ha els grups ubicats a l’Institut de Biomedicina de la Universitat de Barcelona (IBUB), l’Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS) i l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL).

 

Les interaccions institucionals en R+D

La recerca al campus de l’Alimentació de Torribera ha de fonamentar-se principalment en els grups de recerca que s’han traslladat als laboratoris de recerca. No obstant això, l’estratègia del projecte passa pel fet que una part important la desenvolupi l’INSA, que ubicarà la seva seu de la Direcció als mateixos espais. La creació d’una recerca multidisciplinària com a resultat de l’agregació de grups diversos hauria de ser un punt fonamental del campus que s’hauria de complementar amb el conjunt d’activitats dels grups que pertanyen a l’INSA i que no són als laboratoris del campus. Igualment, la presència de grups procedents d’altres instituts i la relació amb investigadors dels hospitals universitaris i dels hospitals universitaris associats ha de suposar un complement per a la dinamització de les activitats i dels projectes nascuts al campus. Cal remarcar de manera especial l’IBUB i els investigadors de l’IDIBAPS i de l’IDIBELL. L’àrea de l’alimentació i la salut, a més, està lligada amb hospitals de referència com el de Sant Joan de Déu en nutrició pediàtrica.

 

A més, en relació amb el mateix sector productiu, cal esmentar la necessària coordinació del campus de l’Alimentació amb la Fundació Bosch i Gimpera (transferència), els Centres Científics i Tecnològics de la Universitat de Barcelona (oferta tecnològica) i el Parc Científic de Barcelona (amb la plataforma de Toxicologia).

 

Cal fer esment, així mateix, de la necessària coordinació entre la recerca del campus i la dels departaments, especialment dels ubicats a la Facultat de Farmàcia, com ara el Departament de Nutrició i Bromatologia, que avui són una referència en el sector, sense oblidar la riquesa de la UB en els nombrosos grups distribuïts que formen part d’aquesta família.

 

HUBc, el campus de la salut de la UB

logo HUBcEl HUBc, un dels campus d’excel·lència internacional estatals que han rebut la qualificació del Ministeri d’Educació (2010), ha estat impulsat per la Universitat de Barcelona per articular una agregació d’actors en l’àmbit de la salut, principalment hospitals i instituts de recerca. Reuneix quatre centres docents i sis hospitals distribuïts en diversos campus, entre els quals hi ha el campus de l’Alimentació de Torribera, que detaca en els aspectes relacionats amb la nutrició humana i la dietètica i la ciència i tecnologia dels aliments.

 

Publicats els resultats i les conclusions del Projecte "Gastronomia i Salut"

  • © Universitat de Barcelona
  • Campus de l’Alimentació de Torribera
  • 934 031 980
  • Contacte