Institut de Recerca en Nutrició i Seguretat Alimentària (INSA)

Lorem ipsumL’Institut de Recerca en Nutrició i Seguretat Alimentària de la Universitat de Barcelona (INSA-UB) és un institut propi que neix amb l’objectiu de fer front a les demandes i les necessitats de la societat actual pel que fa a recerca, formació i prestació de serveis als sectors relacionats amb la indústria agroalimentària. Els seus investigadors són experts en diferents àmbits de la nutrició, l’anàlisi i el control dels aliments, en seguretat alimentària i en l’estudi de les repercussions socials i econòmiques de l’alimentació.

L’Institut va ser aprovat l’any 2005, promogut per vint-i-dos grups de recerca d’onze departaments adscrits a les facultats de Farmàcia, Biologia, Química i Geografia i Història. Dinou d’aquests grups són —o formen part de— catorze grups de recerca consolidats per la Generalitat de Catalunya.

Els objectius principals de l’Institut són potenciar la recerca dins dels àmbits en què treballa, fomentant la col·laboració entre investigadors i l’establiment d’equips multidisciplinaris; promoure la participació en programes de recerca institucionals i de l’Administració i, especialment, en projectes de recerca europeus; fomentar el desenvolupament de projectes conjunts amb empreses dels sectors relacionats amb el seu àmbit d’actuació; posar a disposició de l’entorn social tot el potencial de la UB en relació amb aquest àmbit, especialment la formació de tècnics i especialistes i la prestació de serveis; fomentar la transferència de coneixements i la difusió dels resultats de la recerca entre la societat i les administracions, i assessorar els consumidors, les empreses i les administracions públiques sobre nutrició, qualitat i seguretat alimentària.

Àrees prioritàries de recerca de l’INSA-UB

La recerca de l’Institut s’agrupa en tres programes principals:

 • Recerca en Nutrició i Aliments Funcionals
 • Recerca en Seguretat Alimentària
 • Recerca en Innovació Analítica

— Composició i valor nutritiu dels aliments.

— Aliments funcionals: efectes sobre la salut dels aliments i dels seus ingredients, des de la molècula fins als estudis amb models experimentals i amb humans.
— Efectes dels microorganismes (i la tecnologia associada) sobre el valor nutritiu dels aliments.
— Higiene, qualitat i anàlisi dels aliments: aplicació de tècniques de biotecnologia i d’enginyeria genètica. Anàlisi sensorial dels aliments.
— Seguretat alimentària: identificació de microorganismes i de substàncies químiques; estudis d’innocuïtat.
— Noves tecnologies en l’elaboració, el tractament i la preparació dels aliments i aspectes relacionats amb la protecció del medi ambient.
— Hàbits i conductes alimentàries de la població; ofertes en l’àmbit de l’educació i l’assessorament en el sector alimentari.

Relació amb la docència de postgrau

Al principi de l’any 2008, l’Institut va promoure i impulsar un nou màster de seguretat alimentària, fomentat a escala interinstitucional i coordinat a través d’una comissió promotora formada per representants del mateix Institut, la Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària (ACSA) de la Generalitat de Catalunya. Aquest màster forma part de l’oferta acadèmica vinculada a la Facultat de Farmàcia i impartida al campus de l’Alimentació de Torribera a partir del curs 2012-2013, i constitueix una oferta interuniversitària UB-UAB amb una forta implicació de professionals de l’ACSA. El màster, coordinat per la UB, es va començar a impartir el febrer del 2009, de manera semipresencial, a la seu de l’Institut de Formació Contínua IL3.

 

Els objectius formatius del màster són «formar professionals capaços de fer, amb una base científica, una avaluació racional dels problemes que es plantegen en l’àmbit de la seguretat dels aliments, amb capacitat d’integrar-se en equips de treball d’empreses públiques i privades, i que siguin competents en tasques de prevenció, detecció, avaluació, gestió, comunicació i presa de decisions relacionades amb la seguretat alimentària».

 

Pel que fa al doctorat, l’INSA participa en els programes següents en el marc de l’Escola de Doctorat de la UB:

 • Alimentació i Nutrició
 • Biomedicina
 • Biotecnologia
 • Nutrició i Metabolisme
 • Recerca, Desenvolupament i Control de Medicaments

Grups que formen l’Institut (per ordre alfabčtic)

Absorció i Metabolisme Intestinal de Nutrients
IP: Rut Ferrer Roig
Forma part del grup consolidat Radicals Lliures i Eicosanoides en Biologia i Medicina, 2009 SGR438
Amines i Poliamines Bioactives en els Aliments
Grup consolidat 2009 SGR668
IP: M. Carmen Vidal Carou
Antioxidants Naturals: Polifenols
IP: Rosa Lamuela Raventós
Forma part del grup consolidat Polifenols Naturals, 2009 SGR724
Aspectes Nutricionals i Bromatològics dels Lípids
IP: Carmen López Sabater
Forma part del grup consolidat Antioxidants Naturals, Vins i Caves, i Aspectes Nutricionals i Bromatològics dels Lípids, 2009 SGR606
Autoimmunitat i Tolerància
IP: Margarida Castell Escuer
Forma part del grup consolidat Teràpia Anticancerosa, Inflamació i Immunomodulació, 2009 SGR118
Bioanàlisi
Grup consolidat 2009 SG1110
IP: José Barbosa Torralbo
Biomarcadors i Metabolòmica Nutricional i dels Aliments
IP: Cristina Andrés Lacueva
Forma part del grup consolidat Polifenols Naturals, 2009 SGR724
Ecologia dels Sistemes Agrícoles (AGROECOSYSTEMS)
Grup consolidat 2009 SGR1058
IP: F. Xavier Sans Serra
Eicosanox
IP: Juan José Moreno Aznárez
Forma part del grup consolidat Radicals Lliures i Eicosanoides en Biologia i Medicina, 2009 SGR438
Estrès Oxidatiu i Nutrició
IP: Teresa Mitjavila Cors
Forma part del grup consolidat Radicals Lliures i Eicosanoides en Biologia i Medicina, 2009 SGR438
Fisiologia Digestiva i Adaptacions Nutricionals (FIDAN)
IP: Miquel Moretó Pedragosa
Forma part del grup consolidat Fisiologia i Nutrició Experimental, 2009 SGR471
Fisiologia i Fisiopatologia Nutricionals
IP: Joana M. Planas Rosselló
Forma part del grup consolidat Fisiologia i Nutrició Experimental, 2009 SGR471
Genòmica i Proteòmica dels Factors de Virulència Bacterians
Grup consolidat 2009 SGR004
IP: Joan Tomàs Magaña / Miquel Regué Queralt
Microbiologia dels Aliments
IP: Núria Rius
Observatori de l’Alimentació (ODELA)
IP: Jesús Contreras Hernández
Qualitat Nutricional i Tecnològica dels Lípids
Grup consolidat 2009 SGR1422
IP: R. Codony Salcedo Informe d’Avaluació, 2008-2010
Recerca i Qualitat Parasitològica dels Aliments
IP: M. Soledad Gómez
Recerca en Toxicologia (UB-PCB)
Grup consolidat 2009 SGR414
IP: Joan M. Llobet Mallafré
Unitat de Química Analítica de la Facultat de Farmàcia (QAFAR)
IP: Lluïs Puignou
Forma part del grup consolidat Bioanàlisi, 2009 SG1110
Unitat de Tecnologia dels Aliments
IP: Carme González Azón
Forma part del grup consolidat Enginyeria de Processos d’Oxidació Avançada, 2009 SGR
Vins, Aromes i Factors de Qualitat d’Aliments i Begudes
IP: Susana Buxaderas i Elvira López Tamames
Forma part del grup consolidat Antioxidants Naturals, Vins i Caves, i Aspectes Nutricionals i Bromatològics dels Lípids, 2009 SGR606
Virus Entèrics
Grup consolidat 2009 SGR024
IP: Albert Bosch Navarro / Rosa Pintó

Ubicació

Ubicació

Edifici de recerca (Gaudí). Despatx número 31

Direcció de l’Institut

Professor Joan M. Llobet Mallafré

Catedràtic del Departament de Fisiologia

Sotsdirecció de l’Institut

Professora Rosa Maria Lamuela Raventós
Professora Titular del Departament de Nutrició i Bromatologia

Secretaria

Tel.: 934 020 908   

a/e: insa.campusalimentacio@ub.edu

 

Instituts de Recerca UB (GREC)

 

 • © Universitat de Barcelona
 • Campus de l’Alimentació de Torribera
 • 934 031 980
 • Contacte