Promoció de les interaccions externes a la UB en el camp de l’alimentació

Lorem ipsum

El campus de l’Alimentació de Torribera va néixer amb la voluntat de participar en la consolidació de l’agregat d’institucions, unitats i estructures que, en el camp de l’alimentació, estan consolidades a Catalunya, i de manera especial en la creació d’una aliança entre les universitats, per ajudar que els sectors relacionats amb l’alimentació creixin socialment i econòmicament.

 

 

Interaccions amb altres universitats i institucions externes a la UB

Una de les preocupacions en desenvolupar el projecte de campus de l’Alimentació era coordinar els passos que ja s’han fet, en el sentit de traslladar les fortaleses de la UB al campus nou, juntament amb les titulacions de grau Nutrició Humana i Dietètica i Ciència i Tecnologia dels Aliments, amb la no duplicació d’accions consolidades en altres campus per altres actors. S’han iniciat contactes per buscar relacions de cooperació i eficiència interna i per promoure la competitivitat internacional, amb altres projectes com ara el Centre Tecnològic en Nutrició i Salut promogut per la Universitat Rovira i Virgili, el Clúster Agroalimentari desenvolupat per la Universitat Politècnica de Catalunya, i el Centre Especial de Recerca. Planta Pilot de Tecnologia dels Aliments relacionat amb la Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona. A més, les relacions fluides amb la Fundació Alícia i amb el centre adscrit a la UB especialitzat en hoteleria i turisme, el CETT, permeten ocupar un espai privilegiat que indica sense error la necessitat i l’oportunitat d’establir millors contactes de cooperació i anàlisi de les potencialitats d’una possible aliança universitària agroalimentària. Aquests contactes, que haurien de concretar-se en convenis estratègics de col·laboració i participació dins les activitats de promoció del creixement econòmic i l’oferta universitària internacional de qualitat, han de ser paral·lels i harmònics amb la construcció d’un mapa dins el Pla estratègic agroalimentari de Catalunya 2012-2015 que lidera el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

 

Interaccions amb les estructures d’àmbit estatal relacionades amb l’alimentació

La Universitat de Barcelona, membre fundadora de la Fundació Triptolemos, ha proposat desenvolupar com a grup de treball intern de la Fundació una xarxa espanyola de campus d’excel·lència internacionals (CEI) agroalimentaris. En els darrers anys, els projectes de CEI han ajudat a prioritzar àmbits temàtics, científics i sectorials de l’economia productiva i a promoure agregacions estratègiques que busquen accions concretes de promoció del coneixement dins el triangle educació—recerca—innovació. Les primeres reunions de desenvolupament de la proposta de xarxa agroalimentària es duen a terme amb la coordinació del campus de l’Alimentació de la UB als espais del recinte de Torribera, fet que busca un coneixement general sobre l’oportunitat i la dedicació en el marc del projecte estratègic.

  • © Universitat de Barcelona
  • Campus de l’Alimentació de Torribera
  • 934 031 980
  • Contacte