Plataforma Social del Campus de l'Alimentació de Torribera

 

Conceptes bàsics

 

Què significa Economia Social i Solidària?

A Catalunya l'economia social i solidària aglutina un moviment format per diverses iniciatives i organitzacions que propugnen una economia que prioritza el desenvolupament humà, social i ambiental. Les iniciatives d'economia social i solidària acostumen a compartir la capacitat d'articular tres dimensions fonamentals: un projecte econòmic, una funció social i una gestió participativa, per això bona part de les organitzacions que la conformen són cooperatives. Habitualment el seu objectiu és fer front a les seves necessitats i aspiracions econòmiques, socials i culturals comunes. Les iniciatives d'economia social i solidària tenen, en general, una forta vocació de transformació, de manera que promouen una manera diferent de consumir, d'estalviar, de treballar i de fer empresa

 

Què és la Innovació Social?

Uns dels primers documents que parla amb profunditat d'innovació social és un article de l'any 1982, “Les Innovations Sociales”, editat per Presses Universitaires de France. Inspirada en els plantejaments d'aquest document, neix a Québec la tradició de l'anàlisi en innovació social on, des de l'any 1986, el Centre de recherche sur les innovations sociales esdevé un espai d'investigació de referència mundial que, més tard serà replicat a Estats Units, Àustria i altres llocs del món, també a Catalunya.


La Innovació Social respon a reptes de la societat oferint solucions diferenciades. De caràcter tecnològic, de producte, d'organització o de mercat, la innovació social té sentit en un marc de desenvolupament ecològic, econòmic i humà. Innovar socialment suposa aportar un benefici mesurable a una comunitat i, per tant, requereix d'una definició clara del seu impacte potencial i del seu cicle de vida.

 

Emprenedoria social

El terme emprenedoria social s'utilitzà per primera vegada a la literatura anglosaxona sobre el canvi social entre els anys 60 i 70, si bé no va tenir reconeixement internacional fins a mitjans dels anys 80 amb l'impuls de l'organització Ashoka, una de les referents en l'acompanyament de l'emprenedoria social arreu del món, que després ha estat seguida per moltes altres. Es tracta  d'una corrent emprenedora formada per persones que tenen inquietuds davant de nous reptes socials i que proposen solucions innovadores per a resoldre'ls. Utilitzen estratègies empresarials per a organitzar, crear i administrar organitzacions orientades al canvi social, conciliant l'enfocament econòmic amb els reptes socials i ambientals que aborden; mesuren el seu retorn en termes de capital social. Existeixen diferents formes d’emprenedoria social

 

Com mesurar l’Impacte Social?

Mesurar i visualitzar els impactes que tenen les iniciatives d'emprenedoria social és una de les claus per a desenvolupar tot el seu potencial. Es tracta no només de mesurar el nombre de persones que es beneficien de l'acció emprenedora social, sinó de mesurar els beneficis socials que genera el procés que segueix la iniciativa per a fer les coses, així com els resultats que s'obtenen d'aquest procés un cop observat què passaria si la iniciativa emprenedora social no hagués intervingut.

 

 

 

 

Més informació

 • Campus de l’Alimentació de Torribera
  Prat de la Riba, 171
 • 08921 Santa Coloma de Gramenet
 • Tel P.I.: 934 031 978
 • Tel SED: 934 031 966
 • Tel Dir.: 934 031 980
 • campusalimentacio
  torribera@ub.edu

 • © Universitat de Barcelona
 • Campus de l’Alimentació de Torribera
 • 934 031 980
 • Contacte