Plataforma Social del Campus de l'Alimentació de Torribera

 

Context Europeu

La creació d’una Plataforma Social dins de la política de posicionament del projecte del Campus de l’Alimentació de Torribera, en el marc de la Responsabilitat Social Universitària (RSU),  suposa un repte conjunt que impulsem des de la Universitat de Barcelona juntament amb entitats dedicades des de fa anys a transformar les necessitats socials de la població en oportunitats que promouen la inclusió social y el desenvolupament socioeconòmic, utilitzant el fet alimentari com un element de cohesió.

 

Segons la Social Business Initiative de la Unió Europea, l’Economia Social dona feina a més de 11 milions de persones a la Unió Europea, el 6% del total de l’ocupació. Abarca cooperatives, fundacions, associacions, societats d'inversió etc. L'economia social pot exercir  un paper important en el desenvolupament econòmic regional.

 

El projecte presenta un pla d’actuacions que cobreix l’àmbit territorial d’influència del Campus de l’Alimentació, Barcelonès Nord i Maresme, i dóna suport a d’altres projectes que actuen en la totalitat del territori català prioritzant l’àmbit de l’Alimentació-Gastronomia .

 

L’objectiu d’aquesta iniciativa és  transformar les necessitats socials del territori català dins l’àmbit alimentari , especialment de la zona d’influència del Campu de l’Alimentació, mitjançant la promoció i el suport a l’emprenedoria social,  les empreses socials i la promoció del talent com a instrument d’integració social. Amb aquesta iniciativa es pretén evitar l’exclusió de determinats col·lectius de la societat, promoure la igualtat d’oportunitats,  i en línies generals i d’acord amb l’Estratègia d’Europa 2020, promoure un creixement intel·ligent, sostenible i integrador. L’Estratègia RIS3 és un element fonamental de la reforma de la política de cohesió de la UE proposta, que dóna suport a la concentració temàtica i reforça la programació estratègica i l'orientació al rendiment. La RIS3 anima a tots els participants un unir-se sota una visió compartida i vincula a les petites, mitjanes i grans empreses , i ajuda a generar el capital creatiu i social dins de la comunitat.
                                                                                                                              
L’estratègia Europa 2020 considera l’impuls de l’economia social com un instrument bàsic per a la correcció de la desigualtat. En el moment econòmic actual, la restricció de la despesa pública limita força la capacitat de resposta de les administracions públiques a les demandes socials creixents. Els grans reptes socials necessiten, ara més que mai, la innovació social. Cal impulsar la creació de noves iniciatives empresarials en l’àmbit de l’economia social —que a Catalunya té una tradició important—, amb l’objectiu de desenvolupar el potencial de l’emprenedoria social per crear nous llocs de treball i aportar solucions als problemes socials. En aquest sentit, l’objectiu de la Plataforma és assolir la integració social mitjançant la Gastronomia.  

 

Aquesta activitat es promou coordinadament amb les unitats especialitzades de les ciutats, especialment amb l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, de la Diputació de Barcelona i de la Generalitat de Catalunya amb el suport de la unitat interna especialitzada dinamitzada des del rectorat de la UB.

 

Vegi’s document “Social Impact Measurement” de la European Economic and Social Committee INT/721 (10/12/2013)
Vegi’s document “Fondos de Emprendimiento Social Europeos”. 23 de mayo 2012

 

 

 

 

 

Més informació

 • Campus de l’Alimentació de Torribera
  Prat de la Riba, 171
 • 08921 Santa Coloma de Gramenet
 • Tel P.I.: 934 031 978
 • Tel SED: 934 031 966
 • Tel Dir.: 934 031 980
 • campusalimentacio
  torribera@ub.edu

 • © Universitat de Barcelona
 • Campus de l’Alimentació de Torribera
 • 934 031 980
 • Contacte