Benvinguts a la pàgina de l'Administració

Presentació:

El Campus Mundet de la Universitat de Barcelona va iniciar les seves activitats amb la certesa que podia oferir a la comunitat universitària unes condicions d'estudi altament profitoses i, al mateix temps, un ampli ventall d'activitats culturals, de lleure i d'esbarjo.
El conjunt de les seves instal·lacions docents, de recerca i de serveis han estat íntegrament dissenyades per tal de dotar-les dels sistemes de comunicació necessaris per a una activitat universitària plenament satisfactòria.
Situat dins del recinte Mundet , n'ocupa 14,21 hectàrees, 6 de les quals són bosc, i 60.868 m2 construïts.
El seu entorn immediat, la serra de Collserola, i les àmplies zones de jardins interiors el converteixen en un espai privilegiat.
En aquest Campus, els aproximadament 10.000 usuaris, entre alumnes, professors i personal d’administració i serveis, conviuen amb centres d’ensenyament de la Diputació de Barcelona i amb les instal·lacions esportives de l’Ajuntament de Barcelona, que gestiona la Federació Catalana d'Esports per a Disminuïts Psíquics (ACELL), a les quals els usuaris del campus tenen accés com a col·lectiu específic. Foto aèria

Novetats


(5/2/2021). Nomenament nova comissió atenent a la Resolució del Rector de 9 de desembre de 2020. Concurs de Lectors 2019(Plaça 00040567 - Dept. Psicologia Clínica i Psicobiologia).

(Actualitzat a 2/2/21). Convocatòria de concurs públic per proveir 15 contractes de personal investigador postdoctoral del programa propi d'I+D+I per fomentar les carreres científiques del professorat de la Universitat de Barcelona.

Facultat d'Educació (4 places)

(Actualitzat a 1/2/21). Convocatòria de concurs per proveir diverses places de professorat Lector en règim de contracte laboral temporal.

(08/06/2020). L'Oficina d'Afers Generals de Mundet (Facultat de Psicologia i Facultat d'Educació) us atendrà presencialment per als tràmits que no puguin realitzar-se telemàticament o per telèfon. Caldrà demanar cita prèvia.

(08/06/2020). L'Oficina de Recerca de la Facultat d'Educació us atendrà presencialment per als tràmits que no puguin realitzar-se telemàticament o per telèfon. Caldrà demanar cita prèvia.

Notícies

20/11/2019 (PDI / PAS)

Nou calendari laboral 2020

Per a més informació, podeu consultar el següent link:

Enllaç