Benvinguts a la pàgina de l'Administració

Presentació:

El Campus Mundet de la Universitat de Barcelona va iniciar les seves activitats amb la certesa que podia oferir a la comunitat universitària unes condicions d'estudi altament profitoses i, al mateix temps, un ampli ventall d'activitats culturals, de lleure i d'esbarjo.
El conjunt de les seves instal·lacions docents, de recerca i de serveis han estat íntegrament dissenyades per tal de dotar-les dels sistemes de comunicació necessaris per a una activitat universitària plenament satisfactòria.
Situat dins del recinte Mundet , n'ocupa 14,21 hectàrees, 6 de les quals són bosc, i 60.868 m2 construïts.
El seu entorn immediat, la serra de Collserola, i les àmplies zones de jardins interiors el converteixen en un espai privilegiat.
En aquest Campus, els aproximadament 10.000 usuaris, entre alumnes, professors i personal d’administració i serveis, conviuen amb centres d’ensenyament de la Diputació de Barcelona i amb les instal·lacions esportives de l’Ajuntament de Barcelona, que gestiona la Federació Catalana d'Esports per a Disminuïts Psíquics (ACELL), a les quals els usuaris del campus tenen accés com a col·lectiu específic. Foto aèria

 .Novetats

 .Informació destacada

(27/05/2022). Jornada 27 de mayo de 2022 - Del EUP a la mediación lingüística: intersecciones de la competencia comunicativa ntercultural

(31/01/2021). Informació actualitzada respecte a l'accés de vehicles al recinte Mundet per a PDI i PAS

  • · Manual d'instruccions (Modificació de dades, afegir noves matrícules, peticions d'accessos, normativa de gestió,...)
  • · Com aconseguir codi QR

(31/01/2022). Sessions Formatives pel procés selectiu per accedir a l’escala Auxiliar Administrativa (Subgrup C2) de la UB

25/11/2021 (PAS)

• Convocatòria de procés selectiu per accedir a l'escala auxiliar administrativa (subgrup C2) de la Universitat de Barcelona (Codi FC2/2021/1)

Per a més informació, podeu consultar el següent link: Enllaç

26/01/2022 (PDI)

• Acreditació de coneixements de català per a PDI

Per a més informació, podeu consultar el següent link: Enllaç

26/01/2022 (PAS)

Procés selectiu de promoció interna per accedir a l’escala administrativa (subgrup C1)

Per a més informació, podeu consultar el següent link: Enllaç