Benvinguts a la pàgina de l'Administració

Presentació:

El Campus Mundet de la Universitat de Barcelona va iniciar les seves activitats amb la certesa que podia oferir a la comunitat universitària unes condicions d'estudi altament profitoses i, al mateix temps, un ampli ventall d'activitats culturals, de lleure i d'esbarjo.
El conjunt de les seves instal·lacions docents, de recerca i de serveis han estat íntegrament dissenyades per tal de dotar-les dels sistemes de comunicació necessaris per a una activitat universitària plenament satisfactòria.
Situat dins del recinte Mundet , n'ocupa 14,21 hectàrees, 6 de les quals són bosc, i 60.868 m2 construïts.
El seu entorn immediat, la serra de Collserola, i les àmplies zones de jardins interiors el converteixen en un espai privilegiat.
En aquest Campus, els aproximadament 10.000 usuaris, entre alumnes, professors i personal d’administració i serveis, conviuen amb centres d’ensenyament de la Diputació de Barcelona i amb les instal·lacions esportives de l’Ajuntament de Barcelona, que gestiona la Federació Catalana d'Esports per a Disminuïts Psíquics (ACELL), a les quals els usuaris del campus tenen accés com a col·lectiu específic. Foto aèria

Novetats


(28/07/2020). Convocatòria de concurs per proveir diverses places de professorat LECTOR en règim de contracte laboral temporal (Resolució del rector de 23 de juliol de 2020).

(29/07/2020). Nou termini màxim per a la signatura digital de contractes de professorat.

(10/07/2020). Instrucció del gerent relativa al PAS en l'etapa de represa, en el marc de la crisi sanitària provocada per la COVID-19.

(08/06/2020). L'Oficina d'Afers Generals de Mundet (Facultat de Psicologia i Facultat d'Educació) us atendrà presencialment per als tràmits que no puguin realitzar-se telemàticament o per telèfon. Caldrà demanar cita prèvia.

(08/06/2020). L'Oficina de Recerca de la Facultat d'Educació us atendrà presencialment per als tràmits que no puguin realitzar-se telemàticament o per telèfon. Caldrà demanar cita prèvia.

(03/06/2020). Fase 3. Informació necessària per a la reincorporació segura (web OSSMA).

Per a qualsevol urgència o incidència que es presenti durant l’execució del servei, teniu a la vostra disposició el telèfon d’emergència 934 034 877, operatiu les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana.

(09/01/2020). Convocatòria AQU 2020 dels trams de recerca autonòmics.

Notícies

20/11/2019 (PDI / PAS)

Nou calendari laboral 2020

Per a més informació, podeu consultar el següent link:

Enllaç