Personal d'Administració i Serveis Normativa, documentació i tràmits

Estatuts i Calendari laboral

Estatut de la UB

Full Informatiu 210. Calendari Laboral 2020.

Aspectes complementaris del Calendari laboral 2020.

Normativa        

Per qualsevol dubte, contacteu amb nosaltres: Per qualsevol dubte, contacteu amb nosaltres: Oficina d'Afers Generals de Mundet