Concurs Públic per a la Contractació de Professor Lector (Facultat de Psicologia). (2a. convocatòria)

El termini de presentació de sol·licituds és del 5 de novembre de 2019 fins al 2 de desembre de 2019, ambdós inclosos.