Migració del Campus Virtual al núvol

Dins del Pla de Transformació Digital que s’està desenvolupant a la UB, s’ha iniciat la migració de la plataforma docent “Campus Virtual UB” al núvol. Tot i que el Campus Virtual UB seguirà basat en Moodle, aquest canvi suposarà:

 • Una millora significativa en el rendiment de la plataforma docent, reduint el temps de resposta del sistema, i garantint la fluïdesa a l’hora de treballar-hi;
 • Una millora en l’experiència d’usuari, amb una versió millorada de Moodle que permet treballar des de qualsevol dispositiu mòbil, realitzant menys clicks, i facilitant la presentació de continguts en pantalla;
 • Una millora en la connectivitat amb d’altres eines UB com ara Office 365, One Drive com a repositori de continguts docents, Mahara com a portafoli docent, Urkund, etc.
 • Una automatització en la creació de cursos, de manera que el professorat disposi del 80% de l’oferta formativa vinculada a GR@D/GIGA a l’inici de cada curs/semestre;
 • La possibilitat d’evolucionar, a mig termini, la metodologia docent emprada amb la incorporació d’eines:
  • per a dissenyar l’aprenentatge de manera personalitzada (PLD), millorant la interacció professorat-alumnat,
  • per a analitzar dades sobre els usos de la plataforma (learning analytics) i corregir dinàmiques que permetin millorar l’aprenentatge,
  • per a millorar l’elaboració de materials docents, fent-los completament accessibles.

Durant el segon semestre del curs acadèmic 2018-19 es durà a terme una prova pilot amb les assignatures dels graus de Filosofia, Economia, Estadística i Enginyeria informàtica. Podeu consultar més informació a l'enllaç següent: Campus Virtual UB- Prova pilot

El proper curs acadèmic 2019-2020, tota l'oferta formativa estarà migrada al núvol, a la versió actualitzada del Campus Virtual UB.