Signar digitalment amb el carnet UB

La Universitat de Barcelona disposa de dos formats de carnet per identificar-se com a membre de la comunitat universitària i accedir a diversos serveis i avantatges.

Els dos formats permeten la signatura digital, vàlida únicament per a tràmits interns.

Les dades necessàries per signar digitalment es troben al carnet UB, tant en el format de carnet digital com en el de targeta universitària intel·ligent (TUI)*.

*A partir del curs 2022-2023 no s'emetren carnets en format targeta (TUI).

Videoguia: com se signa un tràmit telemàtic de la UB amb el carnetVideoguia: com se signa un PDF des de l’aplicació SignaSuite amb el carnet

Per signar un PDF amb el carnet de la UB, entra al SignaSuite.

  • © Universitat de Barcelona. Carnet de la UB
  • Contacte
  • Última actualització: 15-07-2022