Calendari

nov. 15 març 06 Fins al 6 de març de 2023 Presentació de les propostes i la documentació als registres de la UB.

març 13 13 de març de 2023 Selecció de les propostes finalistes (jurat).

març 16 16 de març de 2023 Publicació de les propostes finalistes al web.

març 16 març 23 Del 16 al 23 de març de 2023 Votació electrònica.

març 24 24 de març de 2023 Acte de comunicació dels resultats i lliurament de premis

Sol·licituds

La proposta s'ha de presentar en un sobre o embalatge similar amb la indicació:

 

Concurs Carpeta UB 2023-24
Desenvolupament Web
(edifici Balmes 32)

 

Aquest sobre o embalatge ha de contenir:

 1. La sol·licitud individual o sol·licitud col·lectiva amb les dades personals de l’autor o dels autors. Aquesta fitxa s'ha de presentar al registre abans d’introduir-la al sobre o embalatge.
 2. Un altre sobre tancat amb:
  1. La còpia impresa a mida DIN A3, amb el títol de la proposta al dors (es pot introduir plegada al sobre).
  2. Una còpia en llapis USB amb:
   • l'arxiu en el format original (Illustrator o Indesign),
   • l’arxiu amb el paquet d’impressió (zip) que contingui tots els elements del disseny (imatges, tipografia, etc), i
   • una còpia en format .jpg
   • Els noms d'aquests tres arxius també han de ser el títol de la proposta (per exemple: ColorsDeLaUB.id, ColorsDeLaUB.zip i ColorsDeLaUB.jpg)
  3. La fitxa descriptiva amb el títol i la descripció de la proposta (màxim de 120 paraules).