59. Afrontar el Bullying de manera col·lectiva

Presentació

A partir de l’augment cada vegada més notori de casos de Bullying (assetjament escolar), el director del centre considera necessari i urgent intentar resoldre aquest problema a partir del disseny d’una proposta que involucri no només el treball del professor dins de l’aula, sinó que també consideri el treball dels altres professors del centre, als pares de família i a la comunitat.

Síntesi del cas →

Context

És un centre de Secundària en l’Estat de Mivhocán, Mèxic. És una zona amb un percentatge alt de migració; és un poble pràcticament de dones, nens i gent gran. La majoria de les famílies que viuen en aquesta zona reben ajudes del marit o familiars que estan a Estats Units. Existeix un alt percentatge de matrimonis prematurs, embarassos no desitjats, abandonament dels fills, problemes d’alcoholisme, etc.

Plantejament de la situació

El director del centre percep que a les diferents dificultats i mancances que tenen els estudiants, se li suma un factor més: els nois que van i vénen dels Estats Units a la localitat han aportat idees noves fent del Bullying una diversió; fins i tot per a alguns representa un ingrés econòmic, ja que envien el vídeo de l’incident que ells mateixos enregistren als seus contactes a Estats Units i reben una paga per cada video. Aquest tipus d’incidents ha provocat una problemàtica seriosa dins i fora del centre escolar.

S’han registrat esdeveniments d’aquest tipus amb més freqüència i de diferent índole, amb manifestacions d’exclusió, discriminació, atacs verbals, jocs violents, baralles, etc.

Desenvolupament de l’experiència

El director, juntament amb els professors i les autoritats de la localitat, va decidir que era urgent resoldre aquest problema. Van arribar a l’acord de dur a terme una sèrie d’accions, establint com a norma general que els docents de totes les assignatures treballarien els aspectes que a continuació s’esmenten, en el treball diari i com a part de l’avaluació general del curs:

 • Desenvolupament d’habilitats de comunicació i de discussió, afavorint el respecte a l’opinió dels altres i la tolerància per acceptar idees diferents.
 • Identificar els conceptes en relació als prejudicis i estereotips socials i diferències socials, per mitjà de l’elaboració de situacions didàctiques que afavoreixin la reflexió i que estimulin l’empatia cap a les persones i grups que solen ser víctimes del rebuig i violència verbal o física.
 • Identificació de conceptes com a racisme i xenofòbia, sexisme i violència de gènere.
 • Accions per prevenir la violència en els moments d’oci, portant a terme sessions on els propis alumnes identifiquin el bullying com un problema i proposin accions per prevenir-lo.
 • Es va elaborar un format de seguiment per a cada alumne que informa sobre la seva actitud i relació amb els altres.
 • Es va establir una vegada al mes el lliurament de reconeixements als alumnes amb millor actitud.
 • Es va designar en el periòdic mural de cada aula un espai per a missatges afectius i d’agraïment entre companys.
 • Es van identificar a alguns alumnes amb necessitat d’atenció psicològica.

A més, es van dur a terme diferents iniciatives dins i fora del centre escolar involucrant a les famílies i a la comunitat en general del poble:

 • Dins de l’escola es van dur a terme diferents activitats de convivència amb les famílies: passi de vídeos i xerrades amb especialistes en el tema.
 • Es van implementar accions de vigilància i jocs col·lectius organitzats pels docents en les estones d’esbarjo.
 • Es van establir bústies de denúncia anònima. Les denúncies són ateses pel Consell Tècnic Escolar.
 • Les autoritats van implementar a la plaça principal del poble, obres de teatre amb temes relacionats amb el bullying i la violència.
 • Es van dur a terme campanyes de difusió amb eslogans a la ràdio i tríptics informatius amb missatges de tolerància, així com de denúncia, tots ells elaborats pels alumnes de les escoles.
 • Es va establir l’últim diumenge de cada mes, com el Dia de la No Violència; aquest dia involucra a la comunitat del centre, família, església de la localitat, mitjans de comunicació i comunitat en general.

Desenllaç

A l’any i mitjà de la implementació d’aquestes accions, no es van donar dins de l’escola més casos de Bullying i de violència física i verbal. D’altra banda es va registrar un nivell més alt de tolerància entre l’alumnat i de participació del propi alumnat per evitar més casos de Bullying.

Síntesi del cas

ContextCentre educatiu a l’estat de Michoacán, Mèxic, amb un alt percentatge de migració
Nivell educatiuSecundària obligatòria
ÀmbitCentre educatiu i Comunitat
AccióOrganització i Atenció a la diversitat
ParticipantsDirector del centre, professorat, alumnat, pares de família, agents socials i autoritats de la localitat
Desenvolupament- Detecció de problemes de Bullying i de violència
- Diferents accions portades a terme a l’aula i centre escolar
- Activitats de sensibilització amb els pares de família
- Diferents activitats que involucrin a la comunitat educativa, la família, autoritats municipals i societat en general
- A l’any i mig de la implementació de dites accions, no es van donar més casos i es va registrar un nivell més alt de tolerància entre l’alumnat i de participació del propi alumnat per evitar més casos de Bullying.
DuracióUn any lectiu

↑ torna a dalt

icono_questions

1 ¡Vaya! A alguien le ha gustado. ¿Y a ti?

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *