Afàsia

L’afàsia és un trastorn del llenguatge oral que es produeix com a conseqüència d’una lesió cerebral. Es tracta d’una pèrdua en la capacitat de produir i comprendre el llenguatge, malgrat la persistència d’un grau suficient d’intel·ligència i la integritat de les vies motores o sensorials, així com dels òrgans de la fonació o de l’audició.