Alumne

Un alumne és una persona que rep ensenyament per part d’una altra, mestre o professor, que li aporta coneixements i aprenentatges que el capacitaran per a desenvolupar-se personalment i socialment. També se’l sol anomenar estudiant.