Àrees instrumentals

En l’àmbit curricular les àrees instrumentals són Llengua i Matemàtiques.