Assetjament escolar (Bullying)

L’assetjament escolar o bullying, es produeix per l’exposició d’un alumne o alumna, de forma repetida i durant un temps, a accions negatives que porta a terme un altre o altres alumnes, destacant-ne la continuïtat en el temps, el desequilibri de poder i el desig conscient de ferir, tant de manera física com verbalment, o procedint a l’exclusió social.

Aquests tipus d’accions poden donar-se entre l’alumnat, del professorat cap a l’alumnat, de l’alumnat cap al professorat i fins i tot cap a personal no docent del centre.