Assignatura

Matèria o grup de matèries que conformen un programa que ha d’ésser ensenyat per un professor dins un període de temps determinat i que formen part d’un pla d’estudis.