Associació de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA)

Les Associacions de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA), són associacions voluntàries de les famílies d’un centre educatiu amb l’objectiu general de promoure la participació i col·laborar en les activitats educatives del centre.