Atenció a la diversitat

L’atenció a la diversitat és a la base de l’activitat docent. Tot professional de l’educació que tracta amb persones es troba constantment exposat a una diversitat absoluta ja que no hi ha dues persones iguals. A l’aula cal considerar la diversitat com un valor afegit que comporta centrar l’atenció en reduir o eliminar les barreres per a l’aprenentatge i la participació de tot l’alumnat.