Aula d’Acollida

L’Aula d’Acollida és un recurs creat específicament per aquells alumnes nouvinguts, que s’incorporen al sistema educatiu català i desconeixen la llengua catalana.  Es va crear en el moment que van començar a arribar a Catalunya nois i noies d’altres països. La seva principal finalitat és ensenyar la llengua catalana per facilitar la seva incorporació a l’aula ordinària amb més domini de l’idioma. Aquesta aula permet que aquests alumnes se sentin atesos d’una manera més propera. Els alumnes nouvinguts combinen la jornada escolar entre l’Aula d’Acollida i l’Aula Ordinària per tal que es puguin integrar amb la resta de companys de la seva classe.