Aula-taller

L’aula-taller és un agrupament específic d’estudiants que organitza les activitats d’aprenentatge i estructura la participació dels estudiants afavorint “l’aprendre fent”, en un context de treball cooperatiu.