Avaluació

Dins el context educatiu, l’avaluació és un procés complex que s’utilitza per a obtenir informació de l’aprenentatge amb la finalitat de formular judicis de valor i al mateix temps servir de guia per tal de prendre decisions respecte al desenvolupament de l’aprenent.