Borderline

El trastorn borderline o trastorn límit de la personalitat (TLP), es relaciona amb aquells alumnes que presenten patrons de conducta continus i en gran mesura permanents, caracteritzats per reaccions fixes i inadequades en diversos contextos personals i socials, i que es troben al límit respecte al que es considera acceptable o no en termes d’aprenentatge.