Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Primerenca (CDIAP)

Els Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Primerenca (CDIAP), són serveis per un tractament d’intervenció global dirigit als infants i a la seva família en els primers anys de vida (de 0 a 6 anys), a conseqüència de la presència d’alteracions o retard en el seu desenvolupament o amb risc de patir-lo per causes produïdes abans, en o després del naixement.