Centre de Recursos Pedagògics (CRP)

Els Centres de Recursos Pedagógics (CRP) són equips que donen suport a l’activitat pedagògica dels centres i a la tasca docent de mestres i professorat, especialment, en temes de formació permanent, de recursos pedagògics i de dinamització de projectes de centre i de la zona.