Comportament disruptiu

En referir-nos a l’alumnat, entenem per comportament disruptiu o trastorn oposicionista i desfiant, aquell que es manifesta per un comportament negativista, desafiant i hostil envers la figura d’autoritat o d’aquella que fa demandes específiques per complir certes normes i obligacions. Són conductes no adequades que impossibiliten la marxa natural de les classes.