Conductes de risc

Són actuacions repetides, fora dels límits, de caire psicosocial i que dificulten  el desenvolupament de l’aprenentatge, propi o de la resta del grup.