Convivència

Entenem la convivència en el sentit etimològic de “viure junts” des de la veritable integració i inclusió social, més enllà de la simple coexistència. En el context educatiu la convivència té a veure amb l’acció de conviure i fomentar el viure plegats de tots els agents implicats, i es treballa des de tres grans eixos: els valors democràtics, els drets i les llibertats individuals i l’obertura al món.