Dinàmica de grup

Conjunt de mètodes i procediments que, aplicats al treball en grup, serveixen per fer-lo més eficaç, estimular l’acció i funcionament del grup, i per aconseguir els seus objectius.