Disciplina

En l’àmbit educatiu pot tenir dues accepcions. Una entesa com l’ensenyança d’una matèria, ciència o tècnica, especialment la que s’ensenya a un centre educatiu (assignatura). L’altre, entesa com la obligació que tenen mestres i alumnes de seguir un cert codi de conducta que esdevé model de comportament i que defineix les relacions a l’interior del centre.