Disfèmia

Conceptualment podem definir la disfèmia com un trastorn de la fluïdesa verbal en el qual no es donen anomalies orgàniques i que es caracteritza per les interrupcions verbals que afecten al ritme del llenguatge i a la melodia del discurs.