Diversitat

Veure també Atenció a la diversitat

Convivència de diferents cultures en una mateixa aula.