Dramatització

La dramatització o teatralització és  una metodologia educativa que utilitza el joc dramàtic per a integrar situacions d’aprenentatge. Aquesta suposa un gran recurs  degut al seu caràcter simulat que permet “transformar”, donar resposta als conflictes i transmetre expectatives positives sobre les possibles solucions. Per a l’educació emocional suposa una forma de promoure i ajudar al creixement personal.