Educació Secundària Obligatòria (ESO)

L’Educació Secundària Obligatòria (ESO), és una etapa educativa amb caràcter obligatori i gratuït, que comprèn quatre cursos acadèmics, que es cursen normalment entre els dotze i els setze anys. S’organitza en diferents matèries. El quart curs té complementàriament caràcter orientador, tant per als estudis posteriors, com per a la integració a la vida laboral.