Educador o educadora social

L’educador o educadora social desenvolupa la seva tasca professional en contextos molt diversos i dóna resposta a les demandes d’accés a la cultura, al benestar i de participació en la vida social d’amplis col·lectius de població. Els educadors i educadores socials s’ocupen d’aquells camps de l’educació que no tenen una regulació concreta, en àmbits d’intervenció educativa amb persones marginades, amb problemes socials o d’adaptació al seu entorn. Aquesta tasca socioeducativa s’adreça a grups d’edat diferents (infància, joventut, tercera edat…) i a sectors i problemàtiques on intervé l’educació social (salut, justícia, serveis socials, lleure…).