Ensenyament

L’ensenyament és l’acte de transmissió o comunicació de coneixements i hàbits per part d’algú (majoritàriament d’un mestre o ensenyant) mitjançant lliçons, explicacions, fent demostracions o fent-li realitzar exercicis pràctics als alumnes.Actualment s’associa l’ensenyament a quelcom més que la transmissió de continguts, per això es prefereix parlar d’educació, que és un terme més ampli i que engloba també la relació amb l’aprenentatge.