Equip d’Assessorament en Llengua i Cohesió Social (ELIC)

Els Equips d’Assessorament en Llengua i Cohesió Social (ELIC), donen suport al professorat en l’atenció a la diversitat relacionada amb l’alumnat, especialment procedent de la immigració i/o amb l’alumnat amb risc d’exclusió social, en l’àmbit dels centres educatius i els plans educatius d’entorn.