Equip docent

L’equip docent  és l’equip humà format per mestres i/o professors, tots ells amb les seves respectives etapes i especialitzacions, i que habitualment intervenen en un mateix grup classe, en el mateix curs o en una escola o centre educatiu. La seva tasca es centra en tres grans àmbits:

  1. Acompanyar els infants i joves en el desenvolupament de les seves capacitats i èxits educatius, potenciant els aspectes positius i reforçant l’autoestima i observant en tot moment la seva evolució.
  2. Treballar en equip, amb implicació i participació en la vida del centre, comunicant de manera assertiva idees i pensaments, assumint responsabilitats dins l’escola, creient que l’èxit del grup depèn de tots els seus components.
  3. Caminar plegats amb les famílies, respectant les diferents maneres d’educar, amb una actitud d’escolta, propera, i reconeixent els pares i mares com a primers i principals educadors.