Equip d’Orientació

És un equip interdisciplinar del que formen part professionals especialitzats en els àmbits de la psicologia, pedagogia i psicopedagogia, i la seva intervenció consisteix en oferir un assessorament que complementi la tasca realitzada per l’equip de tutors i professors d’un centre educatiu. El seu objectiu bàsic és contribuir a la millora de l’acció educativa que es dóna a l’escola o centre, vetllant de manera especial pels aspectes de maduració personal, l’adquisició dels aprenentatges i la orientació profesional.