Escola Inclusiva

És l’escola que ofereix a tots els seus alumnes les oportunitats educatives i les ajudes (curriculars, personals, materials) necessàries pel seu progrés acadèmic i personal. És una escola de qualitat per a tots i d’exigència per a tots, però personalitzada per a cada alumne. El que la caracteritza és la personalització de la resposta de cada alumne en funció de les seves capacitats. És l’escola que s’adapta al subjecte i no és el subjecte qui s’ha d’adaptar a l’escola.