Estudiant

La paraula estudiant sovint s’utilitza com a sinònim d’alumne. Aquest concepte fa referència a aquells individus que aprenen d’altres persones. És la persona que cursa estudis en un centre docent, escola, col·legi, universitat o altra institució educativa.